Підтримайте Нас!

Приймаються благодійні внески на розвиток і підтримку Звичаєвого косацького полку Святослава Хороброго

Керівництво полку не завжди поділяє погляди авторів висвітлених матеріалів.

За достовірність фактів, цифр, точність імен в авторських матеріалах відповідають автори, за зміст рекламних матеріалів відповідають рекламодавці.

 

 

Громадська організація
«Звичаєвий косацький полк Святослава Хороброго»

 

У квітні 1998 року рішенням учасників Козацької ради (установчих зборів козаків-рідновірів) засновано «Козацьку сотню імені князя Святослава» як громадську організацію (пізніше зареєстровану Київським міським управлінням юстиції Міністерства юстиції України як юридичну особу). Відповідно, голосами козацтва було сформовано Раду старшин сотні, а отаманом (сотником) було обрано Крикуна Миколу, нині покійного.

В подальшому отаманами сотні імені князя Святослава обиралися:

з грудня 1999 року до грудня 2000 – Клименко Олег;

з грудня 2000 року до липня 2001 року – Василенко Святослав;

тимчасово з липня до грудня 2001 року на посаді отамана сотні (тобто, наказного отамана) перебував Петренко Євген;

у грудні 2001року Петренка Євгена було обрано дійсним (легітимним) отаманом сотні;

в подальшому, після певної трансформації козацької структури, з вересня до грудня 2003 року посаду наказного отамана сотні обіймав Степанюк Микола;

з грудня 2003 року до квітня 2004 року він перебував в статусі легітимного отамана «Київської сотні імені князя Святослава».

16 листопада 2007 року Головним управлінням юстиції у м. Києві Міністерства юстиції України «Козацький полк імені Святослава Хороброго» було зареєстровано як юридичну особу(№0162 – 2007 ГО). Голосами козаків, учасників Великої Ради, сформовано Раду полкової старшини (РПС), а отаманом Полку (полковником) обрано Степанюка Миколу.

Місто Київ 28 грудня 2013 року - Великої Ради (збори) КМГО Козацького полку ім. Святослава Хороброго.

Присутні 27 козаків. Таким чином Велика Рада легітимна, може приймати любі рішення згідно Статуту полку.

Рішення Великої Ради : отаманом полку більшістю голосів обрано Тонконога Миколу.

27 грудня 2014 р. на Великій Раді полку ім..Святослава Хороброго обрано отаманом полку Василя Сахнюка.

21 березня 2015 р. на Великій Об’єднуючий Раді в полк ім..Святослава Хороброго ввійшла Київська міська сотня ім..Князя Святослава, а полк в якості колективного члена увійшов в Звичаєву Громаду Українських козаків(ЗГУК).

На цій Великій Раді отаманом ЗГУК обраний Василь Сахнюк.

Наказним отаманом полку ім..Святослава Хороброго призначено Миколу Тонконога і прийнято рішення про приведення назви полку у відповідності з Духовними напрямками роботи.

20 липня 2015 р. зареєстрований новий статут полку: Громадська організація «Звичаєвий косацький полк Святослава Хороброго на чолі з отаманом Миколою Тонконогом.

26 грудня 2015 р. на Великій Раді отаманом Звичаєвого косацького полку обраний Олександр Борозенець.

 

Громадська організація „Звичаєвий косацький полк Святослава Хороброго” є громадською організацією, яка об’єднує громадян України, що усвідомлюють себе сповідниками ідеї українського косацтва. Організація має місцевий статус.
Організація має: повну назву – Громадська організація „Звичаєвий косацький полк Святослава Хороброго”, скорочену назву – „Звичаєвий косацький полк Святослава”.
Громадська організація „Звичаєвий косацький полк Святослава Хороброго” є неприбутковою організацією, на яку поширюється дія Закону України "Про громадські об'єднання" від 22 березня 2012 року.
„Звичаєвий косацький полк Святослава”(далі - "ЗКП") є юридичною особою, має статут, печатку, рахунок у банку; внутрішні справи вирішує самостійно, згідно із статутом; господарську та комерційну діяльність – не проводить.
 "ЗКП" має власну символіку: прапор, емблему, інші косацькі атрибути та відзнаки.
Мовою діловодства та спілкування в "ЗКП" є українська мова.
Юридична адреса "ЗКП": 02096, Київ, вул. Ілліча, б.9, п.22.

Керівними органами Полку є:

  • Велика Рада;
  • Отаман Полку (Полковник);
  • Рада Полкової старшини, яку очолює полковник і до складу якої входять: заступник отамана, писар, осавул, бунчужний, хорунжий, скарбник, обозний, суддя;
  • Контролюючим органом Полку є ревізійна комісія.