КАЛЕНДАР НА 21138 рік - Рік Бджоли!Підтримайте Нас!

Приймаються благодійні внески на розвиток і підтримку Звичаєвого косацького полку Святослава Хороброго

Керівництво полку не завжди поділяє погляди авторів висвітлених матеріалів.

За достовірність фактів, цифр, точність імен в авторських матеріалах відповідають автори, за зміст рекламних матеріалів відповідають рекламодавці.

 

 

 

Старшини Звичаєвого косацького полку Святослава Хороброго

Олександр Борозенець
Отаман полку

керує діяльністю козаків полку через належну організацію роботи полкових старшин;
видає накази та розпорядження на виконання статутних завдань і рішень Великої Ради "ЗКП", Ради полкової старшини;
контролює ведення реєстру членів "ЗКП";
представляє(без доручення) інтереси "ЗКП";
має право оперативного управління коштами та майном "ЗКП";
підписує офіційні документи, ділові листи тощо;
організовує роботу Ради полкової старшини;
проводить засідання Ради полкової старшини;
звітує перед козацтвом на Великій Раді "ЗКП.

Сергій Ларка
Писар полку

" - Не віддавайся в рабство,
Бо хто прийме рабську смерть,
Той у Вічність відійде рабом..."

відповідає за організацію діловодства, підготовку службової документації у полку, а також – проектів документів на засідання Ради полкової старшини, Великої Ради "ЗКП";
здійснює належне оформлення протоколів цих засідань.

Олександр Махлай
Бунчужний полку

" - Не руйнуй природу,
Серед якої живеш,
Бо цим ти відбираєш майбутнє
У своїх нащадків,
Зрубуєш гілку Роду свого..."

відповідає за виготовлення, збереження, та охорону полкових клейнодів, належне їх застосування під час урочистих, святкових козацьких Рад, а також – за забезпечення музичного супроводу під час їх проведення.

Леонід Михайленко
Хорунжий полку


" - Не цурайся Роду свого,
Його Звичаю та мови:
Бо рідна Мова і Звичай
Зберігає енергію нації..."

відповідає за стан просвітництва, виховної, агітаційно-пропагандистської роботи серед козацтва.

Сергій Поліщук
Осавул полку

" - Не потурай ворогам
Свого народу;
Якщо треба –
Ставай до Священного Бою..."

відповідає за стан дисципліни у середовищі козацтва полку, дотримання порядку під час проведення козацьких Рад, забезпечує належний вишкіл козаків, а також – реалізацію організаційних заходів.

Олексій Жуков
Обозний полку


" - Будь терплячим,
Але не допускай наруги
Над твоїми Рідними
Святинями..."

відповідає за придбання, використання, збереження та облік полкового майна, а також - за організацію походів, козаків по місцях української звитяги.

Світлана Кононенко
Скарбник полку

" - Не оскверняй Душу
Чужинськими звичаями;
Пам’ятай, що чужа пісня і молитва
Дає силу твоєму ворогові..."

відповідає за збір вступних та членських внесків, пожертвувань, інших надходжень від приватних та юридичних осіб;
здійснює їх облік, а також контролює витрати та заощадження коштів. Належним чином готує фінансову документацію.

Іван Матвійчук
Суддя полку

" - Не зраджуй Віру
Дажбожих онуків,
Бо чужа віра
Руйнує Дух і тіло,
Знищує націю..."

відповідає за стан дотримання статутних вимог кожним козаком полку, проводить розслідування дисциплінарних порушень в середовищі козацтва, реагує на прояви аморальної поведінки козаків.

Віктор Рожков
Голова ревізійної комісії полку

здійснює контроль за дотриманням козацтвом статутних вимог, а також вимог законодавства стосовно дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності;
проводить перевірку фінансового стану "ЗКП";
слідкує (у встановленому порядку) за подачою у фінансові органи декларацій про прибутки та витрати;
перевіряє законність надходжень пожертвувань від приватних та юридичних осіб;
у разі виявлення порушень закону щодо зазначених надходжень вживає заходів стосовно їх вилучення та зарахування у доход держави;
контролює процес дотримання норм звітності та обліку, а також організації діловодства в діяльності членів "КПС". Готує відповідний документ з цього приводу один раз на півріччя;
узагальнені результати по всім напрямкам здійсненої роботи ревізійна комісія доповідає козацтву "ЗКП" щорічно на Великій Раді (загальних зборах).