Підтримайте Нас!

Приймаються благодійні внески на розвиток і підтримку Звичаєвого косацького полку Святослава Хороброго

Керівництво полку не завжди поділяє погляди авторів висвітлених матеріалів.

За достовірність фактів, цифр, точність імен в авторських матеріалах відповідають автори, за зміст рекламних матеріалів відповідають рекламодавці.

 

 

 

Старшини Звичаєвого косацького полку Святослава Хороброго

Олександр Рудніцький
Отаман полку

керує діяльністю козаків полку через належну організацію роботи полкових старшин;
видає накази та розпорядження на виконання статутних завдань і рішень Великої Ради "ЗКП", Ради полкової старшини;
контролює ведення реєстру членів "ЗКП";
представляє(без доручення) інтереси "ЗКП";
має право оперативного управління коштами та майном "ЗКП";
підписує офіційні документи, ділові листи тощо;
організовує роботу Ради полкової старшини;
проводить засідання Ради полкової старшини;
звітує перед козацтвом на Великій Раді "ЗКП.

Віктор Рожков
Писар полку

" - Не віддавайся в рабство,
Бо хто прийме рабську смерть,
Той у Вічність відійде рабом..."

відповідає за організацію діловодства, підготовку службової документації у полку, а також – проектів документів на засідання Ради полкової старшини, Великої Ради "ЗКП";
здійснює належне оформлення протоколів цих засідань.

Геннадій Гриценко
Бунчужний полку

" - Не руйнуй природу,
Серед якої живеш,
Бо цим ти відбираєш майбутнє
У своїх нащадків,
Зрубуєш гілку Роду свого..."

відповідає за виготовлення, збереження, та охорону полкових клейнодів, належне їх застосування під час урочистих, святкових козацьких Рад, а також – за забезпечення музичного супроводу під час їх проведення.

Юрій Мороз
Хорунжий полку


" - Не цурайся Роду свого,
Його Звичаю та мови:
Бо рідна Мова і Звичай
Зберігає енергію нації..."

відповідає за стан просвітництва, виховної, агітаційно-пропагандистської роботи серед козацтва.

Олександр Борозенець
Осавул полку

" - Не потурай ворогам
Свого народу;
Якщо треба –
Ставай до Священного Бою..."

відповідає за стан дисципліни у середовищі козацтва полку, дотримання порядку під час проведення козацьких Рад, забезпечує належний вишкіл козаків, а також – реалізацію організаційних заходів.

Олексій Жуков
Обозний полку


" - Будь терплячим,
Але не допускай наруги
Над твоїми Рідними
Святинями..."

відповідає за придбання, використання, збереження та облік полкового майна, а також - за організацію походів, козаків по місцях української звитяги.

Світлана Кононенко
Скарбник полку

" - Не оскверняй Душу
Чужинськими звичаями;
Пам’ятай, що чужа пісня і молитва
Дає силу твоєму ворогові..."

відповідає за збір вступних та членських внесків, пожертвувань, інших надходжень від приватних та юридичних осіб;
здійснює їх облік, а також контролює витрати та заощадження коштів. Належним чином готує фінансову документацію.

Георгій Петров
Наказний Суддя полку

" - Не зраджуй Віру
Дажбожих онуків,
Бо чужа віра
Руйнує Дух і тіло,
Знищує націю..."

відповідає за стан дотримання статутних вимог кожним козаком полку, проводить розслідування дисциплінарних порушень в середовищі козацтва, реагує на прояви аморальної поведінки козаків.

Олександр Шульгач
Голова ревізійної комісії полку

здійснює контроль за дотриманням козацтвом статутних вимог, а також вимог законодавства стосовно дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності;
проводить перевірку фінансового стану "ЗКП";
слідкує (у встановленому порядку) за подачою у фінансові органи декларацій про прибутки та витрати;
перевіряє законність надходжень пожертвувань від приватних та юридичних осіб;
у разі виявлення порушень закону щодо зазначених надходжень вживає заходів стосовно їх вилучення та зарахування у доход держави;
контролює процес дотримання норм звітності та обліку, а також організації діловодства в діяльності членів "КПС". Готує відповідний документ з цього приводу один раз на півріччя;
узагальнені результати по всім напрямкам здійсненої роботи ревізійна комісія доповідає козацтву "ЗКП" щорічно на Великій Раді (загальних зборах).

Микола Тонконіг
Заступник отамана полку

керує діяльністю козаків полку через належну організацію роботи полкових старшин;
видає накази та розпорядження на виконання статутних завдань і рішень Великої Ради "ЗКП", Ради полкової старшини;
контролює ведення реєстру членів "ЗКП";
представляє(без доручення) інтереси "ЗКП";
підписує офіційні документи, ділові листи тощо;
організовує роботу Ради полкової старшини;
проводить засідання Ради полкової старшини;
звітує перед козацтвом на Великій Раді "ЗКП.