Підтримайте Нас!

Приймаються благодійні внески на розвиток і підтримку Звичаєвого косацького полку Святослава Хороброго

Керівництво полку не завжди поділяє погляди авторів висвітлених матеріалів.

За достовірність фактів, цифр, точність імен в авторських матеріалах відповідають автори, за зміст рекламних матеріалів відповідають рекламодавці.

 

 

Новини
«Звичаєвого косацького полку Святослава Хороброго»

Протокол №3 Великої Ради Звичаєвого косацького полку Святослава Хороброго від 13 березня 2016р.  

                                           П Р О Т О К О Л  № 3


                 Великої Ради Звичаєвого косацького полку  Святослава Хороброго


м. Київ                                                                                                              13 березня 2016р.


         По реєстру полку 36 козаків і козачок, на Великій Раді зареєстровано 18 козаків. Кількість косаків складає 50%, рішення Великої Ради розпочати роботу – одноголосно. Присутні також козаки з Труханівської січі та гості.


          Порядок денний:


         1. Прийом в джури (берегині).


         2. Проведення Великої Ради на Труханівській січі і співпраця з Труханівською січчю.


         3. Затвердження плану роботи полку на 2016 рік (7524 літо, 21137 літо ).-2017 роки.


         4. Затвердження «Положення про Раду Старійшин».


         5. Затвердження «Внутрішнього укладу полку та взаємодії косаків».


         6. Затвердження анкети «Анкетні данні»


         7. Доповідь про звичаєве право.


         8. Про комісію полку.


         9. Доповідь судді полку.


         10. Обрання членів ревізійної комісії.


         11. Про мобільну студію.


   Отаман Олександр Борозенець зачитав заяву Велесича Мічуди про вихід за власним бажанням зі складу косаків полку. Майнові застороги до Велесича Мічуди у косаків полку відсутні. Заяву прийнято до відома.


   1. Русанка Борозенець проголосила присягу джури (берегині). Відбулась посвята Русанки Борозенець в джури (берегині). Косаки полку привітали Русанку з цією подією.


   2. Про роботу яка проводиться на Труханівській січі доповів отаман Труханівської січі Микола Бондар. Він також доповів про стан справ на січі, про потребу всім козакам з’ясувати майновий стан як самої січі так і майна 4-ї сотні майдану, щоб не було кривотолків.


 В обговоренні питання прийняли участь отаман ЗГУК  Василь Сахнюк, писар Ради Старійшин УК косак полку Олексій Трачук, Анатолій Турченко та інші косаки полку. Після обговорення прийнято рішення створити комісію по інвентаризації майна, в склад якої пропонується ввести козаків різних громад. Пропонується наступний склад ревізійної комісії:


   1. Олег Картаджія.


   2. Афганець.


   3. Шаман.


   4. Анатолій Турченко (від полку).


   5. Птах.


   6. Володимир Бородатий.


   7. Андрій Пехік.


   8. Микола Макарівський.


   9. Олег Канівський.


   10. …волонтер.


   11. …волонтер.


  За створення комісії в запропонованому складі всі присутні косаки та гості проголосували одноголосно. (за 18+3).


  За пропозицією отамана ЗГУК  Василя Сахнюка комісія повинна розпочати роботу негайно, щоб до  3 квітня, коли планується проведення Великої Ради об 11.00 на Труханівській Січі, були готові


акти перевірок, , а також звернуто увагу косаків полку на активну участь в роботі цієї Ради і роботі Труханівської Січі. Старшині зробити план роботи на січі.           Прийнято одноголосно.


  3. З проектом плану роботи полку на 2016 рік виступив отаман Воїмир Борозенець


  3.1. Приймати активну участь в охороні, збереженні і встановленні пам’ятників, які відображають і зберігають нашу українську історію та ідентичність.


  Вважати постом №1 звичаєвого косацького полку пам’ятник Богдану Хмельницькому на Софіївській площі міста Києва, та не допускати встановлення на ній різного роду балаганів та розважальних споруд.     За - 14; проти - 3; утр. -1.


  Встановити новий пам’ятник Святославу Хороброму на Пейзажній алеї. За - 14; проти - 2; утр. –2.


Або на Європейській площі.      За – 17; утр. – 1.


  Встановити пам’ятник кошовому отаману Івану Сірку на місці де стояв бовван – Леніну на бульварі Т.Г.Шевченку.     За – 17; утр. – 1.


  3.2. Вести активну агітацію і надавати підтримку, по затвердженню нового тексту – Славню України і поверненню жовто-блакитного стягу (жовтий колір – зверху, блакитний колір – внизу).


За - одноголосно.


  3.3. Проводити вишколи косаків в приміщені Філармонії (Тарас Соломаха). Влітку на Гідропарку (Венеціанській міст) – (Лев Михайленко).       За - одноголосно.


  3.4. Святкування косаки проводять в своїх громадах по КОЛОДАРУ з оповіщенням, і працює комісія по узгодженню рідновірських православних свят.                За - одноголосно.


  3.5. Обов’язкове озброєння косаків холодною та вогнепальною зброєю, з обов’язковою реєстрацією в дозвільній системі України.   За – 17; утр. – 1.


  3.6. Заключити договір з тиром та з Труханівською січчю для можливості проведення стрільб.


( отаман Воїмир Борозенець)             За - одноголосно.


  3.7. Організувати окрему артіль по виготовленню Українського національного косацького одягу. (Тарас Соломаха, Бойко)         За - одноголосно.


  3.8. Вишкіл для косаків і старшин полку, з друкованими та відео матеріалами. (керівник  Сергій Ларка )           За – 17; утр. -1.


  3.9. Налагодження співпраці з закладами середньої освіти по військово-патріотичному вихованню молоді, діти – наше майбутнє.       За - одноголосно.


  3.10. Налагодження співпраці з козацькими організаціями Росії, які проти цієї братовбивчої війни, яка нав’язана і підтримується не арійськими людьми, і які за повернення кордонів України в межі станом на 20.02.2014 року.                  За - одноголосно.


  3.11. Знаходження приміщення для полку. Варіанти: у Рудніцького чи Держадміністрація. (Відповідальні – отаман, писар)                 За - одноголосно.


  3.12. Увійти в структури територіальної оборони України. Організувати територіальну громаду.   За - одноголосно.


  3.13. Закликати Українців до захисту Єврейського народу від нищення його Жидівськими екстреміськими організаціями в Україні.   За - одноголосно.


  3.14. Звернутись до Верховної Ради України з вимогою націоналізувати культові споруди України і здавати їх релігійним громадам в оренду за 1 (одну) гривню за рік, при умові, що вони не будуть шкодити державній незалежності і цілосності України. За прикладом Латвії, Литви та Естонії.       За – 17; утр. – 1.


  4. Розглянули запропоноване Положення про Раду Старійшин. Внесли зміни в Положення.


     а) в пункті 5 замість ?… проголосувало 2/3 присутніх…„ записати ?… одноголосно проголосували всі присутні – 100%„.


     б) в пункті 8 замість ?…в роботі косацьких Рад полку, голосувати при …„ записати ?…в роботі Ради Старшин полку з правом дорадчого голосу …„


     в) в пункті 9 після слів ? За власним бажанням„ дописати ? при виході зі складу косацького полку „.


     г) положення закінчується словами : (Рішення Ради Старійшин є духовною настановою по визначеному питанню)         За – 17; утр. – 1.


  5. Розглянули запропонований Радою Старшин « Внутрішній уклад полку та взаємодію косаків». Цей «Уклад» обговорювався ще на попередній Великій Раді. Внесено зміни до «Укладу», до п.п.5,6, де фразу ? … з правом голосу „  змінено на ?… з правом дорадчого голосу „.


   За – 17; утр. – 1.


  6. Розглянули запропоноване Радою Старшин «Анкетні данні».


Після обговорення, прийнято – одноголосно.


  7. Отаман полку Воїмир Борозенець зробив доповідь про «Звичаєве право» по матеріалам журналу «Дім і Сім’я»


Відбулось обговорення. Олексій Трачук відмітив, що не потрібно змішувати звичай і звичаєве право. Анатолій Турченко заявив, що матеріали для доповіді не повні. Вивченням звичаєвого права необхідно постійно займатись.


Доповідь прийнято до уваги.


  8. Відбулось обговорення необхідності створення козацької комісії полку по кадрам.


Анатолій Турченко виступив з обґрунтуванням необхідності створення такої комісії. Ярополк Петров виступив з сумнівом в якості роботи комісії і складності вибору матеріалів для роботи, а також в необхідності розробки і затвердження положення про комісію по кадрам.


Запропоновано комісію в складі:


                      1) Анатолій Турченко;


                      2) Світлана Кононенко;


                      3) Всеволод Овчинніков;


                      4) Микола Тонконіг;


                      5) Іван Матвійчук.


Комісія обрана.        За – 15; проти – 0; утр. -3


  9. Суддя Іван Матвійчук доповів, що надійшла заява до судді від Анатолія Турченка на Сергія Ларку. Він розмовляв з заявником та відповідачем. Сергій Ларка взяв слово і сказав, що він не хотів образити і тім більше не брехав на Анатолія Турченка, а як що до Анатолія Турченка дійшла викривлена інформація, і як би там не було, Сергій Ларка вибачився перед Анатолієм Турченком. Анатолія Турченка вибачення Сергія Ларки задовольнили.


  Також в обговоренні прийняли участь Василь Сахнюк, Віктор Рожков та Сергій Поліщук, які говорили про необхідність в полку прямих відвертих розмов.


  10. На попередній Великій Раді не було кворуму, тому запропоновано дообрати в ревізійну комісію Віталія Махлая та Володимира Лазебного.     За  - одноголосно.


  11. Відбулось обговорення створення мобільної студії, для можливості робити потрібні відеозаписи. Для того, щоб це було нормальної якості потрібно приблизно 9000 грн.


 Отаман звичаєвого косацького


 полку Святослава Хороброго                                                    Олександр Борозенець


 Писар                                                                                                             Ярополк Петров