КАЛЕНДАР НА 21138 рік - Рік Бджоли!Підтримайте Нас!

Приймаються благодійні внески на розвиток і підтримку Звичаєвого косацького полку Святослава Хороброго

Керівництво полку не завжди поділяє погляди авторів висвітлених матеріалів.

За достовірність фактів, цифр, точність імен в авторських матеріалах відповідають автори, за зміст рекламних матеріалів відповідають рекламодавці.

 

 

Новини
«Звичаєвого косацького полку Святослава Хороброго»

Звернення до централного проводу СОУ 08.02.2019   

Голові Спілки офіцерів України
Сацьку В.О.
До Центрального Проводу
Спілки офіцерів України
Голови ГО Київської організації
Спілки офіцерів України
Прокопчука Ю.В.


Звернення


На засіданні 07 лютого 2019 року Громадської Організації Київської Організації Спілки Офіцерів України було прийнято рішення звернутись до Вас особисто і до Центрального Проводу Спілки Офіцерів України зі Зверненням, щоб Громадська Організація «Спілка Офіцерів України» звернулас ь до всіх кандидатів на пост Президенти України  від народноно-патріотичних сил України  і  кандидатів на пост Президента України народників-патріотів України самовисуванців-


З Вимогою- Зверненням-Закликом:
1)   обєднатись до Єдиного Народно-Патріотичного Кола  (ЄНПК) України–з метою відпрацювання Єдиної Програми Розвитку України  на 14 років (до 2033 року)  і висунення єдиного  кандидата на  пост Президента України від ЄНПК України – кандидатів на пост Президента України;
2)  зняти свою кандидатуру ( до терміну визначеного Законом – 03.03.2019 року ???) - на користь єдиного кандидата від ЄНПК – а взамін отримає від ЄНПК  своє право на політичну  посаду і право на посади для своїх прибічників (у визначених ЄНПК долях (квотах)) в органах влади згідно фаху і конкурсу серед кандидатів і їх прибічників - на пост Президента України;
З Попередженням:
3)  про народний осуд і  політичну страту - а можливо - і фізичну страту -  тих, хто не прислухається і не зніме свою кандидатуру (до терміну, визначеного законом 03.03.2019 ???) - на користь єдиного кандидата від ЄНПК України (той наражає себе особисто і український-Русинський народ на смерть);
Пояснення:  1. Виходячи із реальної загрози знищення Українсько-Русинської  державності  (знищення населення України –Руси  і захоплення життєвого простору - земель Руси-України ) – з середини України -  чуже-рідними ОЛІГАРХАМИ України, що зміною прізвищ і імен маскуються під Русинів-Українців - відкритими і замаскованими, що мріють знищити Русинський- Український народ  і вже на протязі 2000 років на Даж-Божій землі від Карпат до Дону і від Балтійського (Варязького) моря до Чорного (Руського) моря – ЗНИЩУЮТЬ Русинський-Український народ, використовуючи  протягом  цього терміну всі засоби :  вигідні шлюби, війни, привнесення на нашу землю чужих релігій, кріпосного рабства, революцій, голодомори , знищенням провідного прошарку  Русинського-Українського народу – Духовенства, воїнства- Офіцерів, Вчителів, Народних цілителів, господарів розкуркуленням , підкупом  чиновників, створенням неможливих  умов  для самореалізації в Україні –Русі – для  молодого і праце-спроможного населення – для щасливого життя в Україні-Русі , знищенням обороноздатності України-Руси  і цинічною здачею території Автономної Республіки Крим  в і районів Донецької і Луганської областей, винищенням патріотів України-Руси у навмисно-створених «котлах» 2014-2015 років і по цей час кожного дня;

  2.  Виходячи із реальної загрози перемоги на виборах Президента України - кандидата від анти-Українсько-Русинських сил (олігархи вкладають великі кошти в кандидатів  реа льних  і в десятки технічних кандидатів в Президенти України -  для розпорошення голосів виборців) -


Пропонуємо :  1. Народно-патріотичним силам і їх кандидатам на пост Президента України (за алфавітом):приєднатись до ЄНПК України;

  2.  обрати місцем ЄНПК України –  храм Матері Оранти в Софії Київській (Відповідне звернення до Православної Церкви України підготує  - ГО Спілка Офіцерів України – як ініціатор спасіння України- Руси).

  3. Реєстрацію, місце реєстрації , безпеку засідання бере на себе ГО  Спілка Офіцерів України.

  4. Час реєстрації : 10.00 13.02.2019 року Середа.


 І хай допоможуть нам Русам-У країнцям  Всі наші Рідні  Боги Кола Сварожого, а особливо  Бог Род Всевишній  і його син Волхв Родосвіт-Ісус Христос.

08.02.2019 року