КАЛЕНДАР НА 21138 рік - Рік Бджоли!



Підтримайте Нас!

Приймаються благодійні внески на розвиток і підтримку Звичаєвого косацького полку Святослава Хороброго

Керівництво полку не завжди поділяє погляди авторів висвітлених матеріалів.

За достовірність фактів, цифр, точність імен в авторських матеріалах відповідають автори, за зміст рекламних матеріалів відповідають рекламодавці.

 

 

Новини
«Звичаєвого косацького полку Святослава Хороброго»

Протокол Великої Ради полку від 17 березня 2019 року  

                                                     П Р О Т О К О Л  № 1


               Великої  Ради « Звичаєвого косацького полку  Святослава Хороброго»


м. Київ                                                                                                 17 березня 2019р.


Отаман Олександр Борозенець: по реєстру полку у нас 31 косак і косачок, на Великій Раді зареєстровано 15 косаків і косачок та одна  заява від Василя Сахнюка (згідно статуту полку)  про участь у Великій Раді у виборах в телефонному режимі. У відповідності зі Статутом Велика Рада легітимна і може розпочати свою роботу.  Прийнято одноголосно.


Наказний писар Ярополк Петров оголосив запропонований Радою Старшин порядок денний Великої Ради.  Після обговорення, прийнято одноголосно наступний порядок денний.


      Порядок денний:


1. Вибори голови та писаря Великої Ради. Вибори лічильної комісії. Обговорення та прийняття  регламенту  роботи Великої Ради.


2. Звіт про роботу старшин і отамана полку.


3. Доповідь ревізійної комісії. Оцінка роботи отамана і старшин полку.


4. Вибори отамана полку.


5. Вибори старшин полку і членів ревізійної комісії.


6. Різне.


7. Братчина.


1. На голову Великої Ради запропоновано Олександра Борозенець. Прийнято одноголосно.  


Писарем Великої Ради запропоновано Ярополка Петрова.  Прийнято одноголосно.      


Лічильна комісія  Віктор Рожков.  Прийнято одноголосно.


Регламент виступів: отаман до 15 хв., старшини до 5 хв., косакам на виступи до 3 хв.   Прийнято одноголосно.


 2.1. Наказний писар  Ярополк Петров доповів, що писар Іван Олійник несподівано виїхав з Києва, з написанням заяви, тому він приступив до виконання обов’язків писаря останній місяць. Було здано звіти  до податкової інспекції  та управління статистики м. Києва.              


Оцінка роботи: добре  за -14,  проти - 0,  утрималось -2 .


2.2. Осавул Олександр Чорнопищук відсутній, тому доповіді не було.


2.3. Хорунжий Леонід Михайленко : проводив таборування.


Оцінка роботи: добре  за -14,  проти -0,  утрималось -2.


2.4. Скарбник Сергій Ларка доповів про збір та витрачання коштів. За минулий рік було зібрано  18269  гривень, витрачено  15917 гривень. В скарбниці полку на сьогодні  2352 гривні. Також Сергій Ларка доповів про придбання ВЕБ камери для запису  відео інформації.


Оцінка роботи: добре  за -15,  проти -0,  утрималось -1.


2.5. Суддя Іван Матвійчук доповів , що заяв за минулий рік не було, тому роботи у судді не було.  Потрібно зробити аналіз голодомору.


Оцінка роботи: задовільно  за -14,  проти -0,  утрималось -2.


2.6. Заступник отамана Микола Тонконіг доповів, що згідно статуту він збирає Ради Старшин, проводить  агітаційну та кадрову роботу  полку. Треба перевірити реєстр полку.  Подумати над календариком  на 2020 рік від полку,  бо це є дуже хорошою рекламою полку.


Оцінка роботи: добре  за -14,  проти -0,  утрималось -2.


2.7. Обозний Олексій Жуков відсутній, тому доповіді не було.


2.8. Отаман полку Олександр Борозенець доповів, що у своїй роботі в полку спирався на старшину. Кожен косак щось робить. Ми виставили програму на сайті, на фейсбук.  Ми впроваджуємо  косацький - Український дух. Ідею УКРАЇНСТВА. В спілці офіцерів відбулась зустріч  8 (восьми) представників кандидатів в президенти України,  Кошулинський, Новак. Влада боїться об’єднання Українства. Українців доводять до крайності.


3.  Голова ревізійної комісії Віктор Рожков доповів, що проведена перевірка роботи скарбника. Витрати згідно статуту полку і підтверджені документами і згідно розпоряджень отамана полку Олександра Борозенця.  Перевірка проводилась станом на  16 лютого 2019 р. 


Є протокол витрат та наявності коштів в скарбниці, а також майна полку. Пропозиція оцінити роботу отамана:  добре.


Олексій Трачук: треба подякувати отаману за роботу, хоча був інцендент  з Бондарем.


Пропоную  оцінити роботу отамана як добре.       .


Оцінка роботи: добре  за -15,  проти -0,  утрималось -1.


4. На час вибору отамана виконуючим голови Великої Ради писар Ярополк Петров. Він  


доповів що Василь Сахнюк на початку виборів хотів зробити заяву.


Василь Сахнюк , отаман ЗГУКу, в телефонному режимі запропонував на посаду отамана полку Сергія Ларку, звільнивши Олександра Борозенця для більш важливої роботи по об’єднанню українства, яку він зараз активно проводить.


Віктор Рожков запропонував отаманом Олександра Борозенець, але з двома заступниками.


Світлана Кононенко запропонувала обрати отаманом Леоніда Михайленко.  Леонід Михайленко взяв самовідвід.


Олександр Борозенець: ми піднялись на новий рівень, йдемо новим шляхом, почали нову добру роботу.


Сергій Ларка: я не зовсім готовий викласти свою програму. Треба реанімувати  діяльність полку, нові напрямки. Поїздки, заоходження молоді. Гуманітарні напрямки.


Ярополк Петров сказав, що для великої роботи, яку може проводити Олександр Борозенець краще бути на посаді отамана полку.


Виконуючим голови Великої Ради Ярополк Петров запропонував перейти до обрання отамана полку. Одноголосно погодились. Так як першим висунуто на отамана  Сергія Ларку, то першим голосували за нього, другим Олександра Борозенця.


Голова лічильної комісії  Віктор Рожков: обрано Олександра Борозенця, з результатом.  


Сергій Ларка:   за -2,  проти -3,  утрималось -11.


Олександр Борозенець:   за -10,  проти -1,  утрималось -5.


5. Обраний отаман полку веде Велику Раду.


5.1.На посаду заступника отамана полку за пропозицією  отамана полку обрано Миколу Тонконіг: за – 15, проти – 0, утрималось – 1.


5.2. На посаду писаря полку  Сергій Ларка: за - 15, проти -0, утрималось - 1.


5.3. На посаду осавула – Сергій Поліщук: за – 14, проти – 0,  утрималось – 2.


5.4. На посаду бунчужного – Олександр Махлай: за – 15, проти – 0, утрималось -1.


5.5. На посаду хорунжого – Леонід  Михайленко: за – 15, проти -0, утрималось – 1.


5.6. На посаду скарбника – Світлана Кононенко: за – 15, проти -0, утрималось – 1.


5.7. На посаду судді – Іван Матвійчук: за – 15, проти – 0, утрималось -1.


5.8. На посаду обозного – Олексій Жуков: за – 15, проти – 0, утрималось -1.


5.9. На посаду керівника вишколу - Олександр Шульгач: за – 14, проти -0, утрималось – 2.


5.10. На посаду голови ревізійної комісії – Віктора Рожкова: за – 15, утрималось – 1.


5.11. На посаду членів ревізійної комісії,  списком:  Олексій Трачук,  Валентин Кожевніков:


 за -15, проти -0,  утрималось – 1.   


5.12. На посаду молодшого писаря Ярополка Петрова: за – 14, проти -0, утрималось -2.


6.1. Валентин Кожевніков:  14-15 квітня потрібно їхати до Холодного Яру. Зараз продовжуються Шевченківські свята. Був в різних місцях пов’язаних з Шевченком.  Погано коли біля адміністрації президента по мові збирається 15 чоловік, треба щоб було більше. Треба думати, як з полку зробити сотню.


6.2. Віктор Рожков: недостатні культурницькі настрої, потрібно приєднатись до Кагадія, працювати на об’єднання українців. Протистояти іудейству. Головне завдання реклама полку.


6.3. Олексій Трачук: увійти в структуру козацтва «СІЧ» з Гуманюком.


 


Голова Великої Ради -


отаман  Звичаєвого косацького полку Святослава Хороброго                                Воїмир (Олександр) Борозенець


 


Писар                                                                                                                  Ярополк (Георгій) Петров