Підтримайте Нас!

Приймаються благодійні внески на розвиток і підтримку Звичаєвого косацького полку Святослава Хороброго

Керівництво полку не завжди поділяє погляди авторів висвітлених матеріалів.

За достовірність фактів, цифр, точність імен в авторських матеріалах відповідають автори, за зміст рекламних матеріалів відповідають рекламодавці.

 

 

Новини
«Звичаєвого косацького полку Святослава Хороброго»

Про освіту і релігію  

Цей мій допис в першу чергу адресований вчителям і директорам шкіл, викладачам і ректорам університетів, вихователям і завідуючим дитячих садочків.
Шановні, подаю вам для прочитання статтю 35 Конституції України, яку більшість з вас порушують і показують дітям і молоді поганий приклад. Не буду детально писати про різну релігійну атрибутику в державних закладах освіти та різного роду привітання з релігійними святами. Хочу нагадати, що в державних закладах освіти навчаються діти різних релігійних поглядів і тому коли ви вітаєте всіх підряд з святом однієї релігійної течії, то цим ви можете образити дітей та учнів, які не сповідують дану релігію.
Тому, щоб не виникало подібних казусів, то давайте залишимо заклади освіти для отримання знань, а релігійні вподобання - за порогом навчальних закладів.


Конституція України#Стаття 35. "Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди...Здiйснення цього права може бути обмежене законом лише в iнтересах охорони громадського порядку, здоров'я i моральностi населення або захисту прав i свобод iнших людей. Церква i релiгiйнi органiзацiї в Українi вiдокремленi вiд держави, а школа - вiд церкви. Жодна релiгiя не може бути визнана державою як обов'язкова.


Нiхто не може бути увiльнений вiд своїх обов'язкiв перед державою або вiдмовитися вiд виконання законiв за мотивами релiгiйних переконань. У разi якщо виконання вiйськового обов'язку суперечить релiгiйним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замiнене альтернативною (невiйськовою) службою."
- DURA LEX SED LEX ( латинь: твердий закон але закон)


Олександр Рудніцький


Шановні друзіПриєднуйтеся до нашої спільноти в Фейсбуці та до чату в Вайбері